Pressmeddelande: Efterlängtad vägledning för e-legitimering och e-underskrifter

Nyheten publicerad: 08 mar 2017

Som offentlig – eller privat – aktör kan det vara komplicerat att införa e-legitimering och e-underskrifter. Nu finns dock en vägledning på plats som ger stöd i alltifrån juridik till teknik och säkerhet. Bakom den nya vägledningen står eSam – ett e-samverkansprogram mellan myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Den nya vägledningen har döpts till ”Juridisk vägledning för införande av e-legitimering och e-underskrifter” och har tagits fram av eSams juridiska expertgrupp i samarbete med E-legitimationsnämnden och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Även bankbranschen, som idag står för över 90 procent av alla e-legitimationer som utfärdas, har bidragit i arbetet.

- E-legitimering och e-underskrifter är digitaliseringens guldägg. De är centrala funktioner att ha på plats för att kunna skapa säkra e-tjänster som både användare och myndigheter har förtroende för. Jag är väldigt glad över att vi har fått en sådan bred förankring av vägledningen, det skapar en trygg gemensam bas för alla inblandade, säger Johan Bålman, ordförande i eSams rättsliga expertgrupp.


Flera perspektiv

När en organisation inför e-legitimering och e-underskrifter finns flera
perspektiv att ta hänsyn till. Juridik, teknik och säkerhet – allt måste
samspela. Det är också många olika parter involverade; användare, de som
tillhandahåller tjänster där e-legitimering eller e-underskrift krävs, de som
utfärdar e-legitimationer, leverantörer av identitetsintyg och
underleverantörer för att nämna några exempel.

Det är ett komplicerat område, inte minst med tanke på
det skifte i teknik som ägt rum på senare år. Det är viktigt att få till
tydliga avtal och rutiner som garanterar att tjänsterna verkligen blir säkra
och åtnjuter straffrättsligt skydd. Därför har vi bedömt att det behövs en
vägledning som ger guidning, fortsätter Johan Bålman.


Både offentligt och privat

Vägledningen vänder sig främst till offentlig sektor
men berör även privat sektor. Den är primärt skriven för jurister, men även för
alla andra som är involverade i införandet: arkitekter, verksamhetsutvecklare,
upphandlare, informationssäkerhetsexperter, kommunikatörer med flera.

Tanken är att vägledningen ska kunna användas på olika
sätt: för att skapa överblick över området, som en praktisk handledning eller
som en informationskälla med hänvisningar om var man kan läsa mer. Vi har
därför försökt att beskriva komplicerade skeenden så pedagogiskt som möjlig,
avslutar Johan Bålman.

Läs mer

» Mer om eSam

» VägledningenPDF

» Om vägledningen

» Filmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Johan Bålman, jurist eSam
E-post: johan.balman@pensionsmyndigheten.se
Mobil: 0722 102 619

Katarina Johansson, kommunikationsansvarig eSam
E-post: katarina.e.johansson@pensionsmyndigheten.se,
Mobil: 0722 102 563

54.80.148.252