"Vi har fått en gemensam spelplan"

Nyheten publicerad: 07 mar 2017

- Jag är nöjd med att vi har lyckats åstadkomma en gemensam spelplan för alla inblande parter, säger eSams jurist Johan Bålman i en intervju om eSams nya vägledning om e-legitimering och e-underskrifter.

I filmen berättar Johan Bålman bland annat om vilket stöd vägledningen kan ge för organisationer som ska införa e-legitimationer och e-underskrift och vilken betydelse de funktionerna har för digitaliseringen och möjligheten att skapa säkra och trygga e-tjänster.

Johan Bålman leder eSams juridiska expertgrupp som tagit fram vägledningen i samarbete med E-legitimationsnämnden och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Även banksidan, som utfärdar över 90 procent av alla e-legitimationer idag, har bidragit i arbetet.

Filmen är 3:45 minuter.

Filmen är producerad för eSam av Johannes Sköldeberg.

54.80.148.252