Öppet forum om effektiv informationsförsörjning

Nyheten publicerad: 08 feb 2017

Välkommen till ett öppet forum om effektiv informationsförsörjning med fokus på näringsidkare som eSam arrangerar tillsammans med Bolagsverket den 23 februari. 

Hur kan vi skapa möjligheter att via effektiv informationsförsörjning förenkla för företagare och samtidigt effektivisera myndigheternas arbete? Idag återfinns information om näringsidkare hos många olika myndigheter och näringsidkare måste lämna samma uppgift till flera mottagare.

För att försöka åstadkomma en mer effektiv informationsförsörjning startade Bolagsverket, Skatteverket och SCB ett gemensamt arbete 2012. Syftet var att skapa förutsättningar för återanvändning av information mellan myndigheter, och att öka kvaliteten på uppgifterna i myndigheternas register. Ett arbete som har varit en tillgång i nya lösningar, som den sammansatta bastjänsten för grundläggande uppgifter om företag.

Bolagsverket delar med sig av sina erfarenheter

Vid ett öppet forum den 23 februari delar Bolagsverket med sig av sina erfarenheter från det arbete som gjorts, pågår och planeras för den sammansatta bastjänsten för grundläggande uppgifter om företag. Tjänsten har tagits fram tillsammans med SCB och Skatteverket. Tonvikten kommer att läggas på myndighetens möjligheter att nyttja tjänsten i arbetet med att förenkla för företag och tillgodose behovet av information.

Representanter för eSams kansli kommer att ge en övergripande bild av pågående arbeten i eSam kring effektiv informationsförsörjning i offentlig sektor.

Forumet vänder sig till dig som jobbar strategiskt eller operativt med informationsförsörjning inom offentlig sektor med fokus på förenkling och effektivisering. Även du som bara är intresserad av frågorna och vill veta mer är välkommen.

Forumet arrangeras av eSam i samarbete med Bolagsverket. Under dagen varvas information och en stor dos av dialog.

Sista anmälningsdag är den 17 februari.

54.80.148.252