Tillsammans är vi eSam - möt Migrationsverket i lucka 9

Nyheten publicerad: 09 dec 2017

 - Det är oerhört viktigt att säkerhetsfrågan får en tydlig roll i myndighetssamverkan och digitalisering, säger Fredrik Hasselrot, informationssäkerhetschef på Migrationsverket .

Fredrik ingår i eSams expertgrupp för säkerhetsfrågor.

1. Vad har varit roligast för dig att delta i under året i eSam-sammanhang?

Mötena mellan expertgrupperna i eSam har varit väldigt givande, med olika perspektiv som alla riktas mot effektiv samverkan för största möjliga nytta och effekt. Att tillsammans med andra myndigheter utveckla och förtydliga resonemangen kring säkerhetsaspekterna av samverkansinitiativen har också varit både roligt och utvecklande.

2. Vilken nytta har du själv i din roll eller din organisation haft av att ni är med i eSam?

Samverkansfrågor och digitalisering ligger högst upp på dagordningen för de allra flesta. eSam ger möjlighet att på ett effektivt sätt hitta lösningar för att inte bara effektivisera samverkan på ett övergripande plan utan också på mer taktisk nivå.

Vi jobbar med samma målgrupper som många av de andra medlemmarna och vi hittar därför tillsammans effektivare lösningar och vägar framåt. Att säkerhetsfrågan får en tydlig roll i myndighetssamverkan och digitalisering är oerhört viktigt.

3. Vad är du mest stolt över att din myndighet har åstadkommit när det gäller digitalisering?

Migrationsverket har gjort en spännande resa mot ökad digitalisering de senaste åren. Sedan 2013 är det ett av Migrationsverkets fastställda utvecklingsområden och i den strategiska utvecklingsplanen pekar vi ut riktningen för de kommande åren.

Våra e-tjänster är en praktisk lösning för många av våra sökande, men det stannar inte där. I den strategiska utvecklingsplanen för åren fram till 2020 och Migrationsverkets övergripande plan för digitalisering pekas "digitalt först" ut som huvudlinjen, med tydlig inriktning mot automatisering och långsiktigt fokus på total samhällsnytta.

4. Om du fick önska en digitaliseringsjulklapp, vad skulle det vara?

Utvecklade och sammanhållna, standardiserade lösningar för hantering av digitala identiteter för de som inte har tillgång till exempelvis bank-id eller liknande. Detta begränsar idag möjligheten för vissa att kunna ta del av mer kvalificerade e-tjänster.

Det är engagemanget hos våra 22 medlemsorganisationer som är grunden för eSam. Därför lyfter vi fram medarbetare  i olika roller i eSam i årets julkalender.

54.226.36.60