Tillsammans är vi eSam -möt Lantmäteriet i lucka 8

Nyheten publicerad: 08 dec 2017

- Vi har mycket stor nytta av de juridiska vägledningarna som vi tar fram, säger Lantmäteriets chefsjurist Tomas Öhrn som ingår eSams juridiska expertgrupp.

1. Vad har varit roligast för dig att delta i under året i eSam-sammanhang?

I den rättsliga expertgruppen har vi ett par gånger om året gemensamma möten med det som vi kallar referensgruppen. Det är en större grupp med jurister från myndigheter runt om i landet. Vi utbyter tankar och idéer och det tycker jag är roligt.

2. Vilken nytta har du själv i din roll eller din organisation haft av att ni är med i eSam?

Jag tycker att vi har mycket stor nytta framför allt av de juridiska vägledningar som vi skriver i gruppen. De har fått stort genomslag inom vår myndighet där de används i bland annat utvecklingsprojekten. Därför är det bra att fler får veta att de finns.

3. Vad är du mest stolt över att din myndighet har åstadkommit när det gäller digitalisering?

Jag är stolt över flera saker. Konkreta exempel på vad vi gjort är e-ansökan för fastighetsinskrivning och fastighetsbildning.

4. Om du fick önska en digitaliseringsjulklapp, vad skulle det vara?

Att vi får moderniserade registerförfattningar som inte hämmar vår digitaliseringssträvan.

Det är engagemanget hos våra 22 medlemsorganisationer som är grunden för eSam. Därför lyfter vi fram medarbetare  i olika roller i eSam i årets julkalender.

54.226.36.60