Tillsammans är vi eSam -möt Pensionsmyndigheten i lucka 7

Nyheten publicerad: 07 dec 2017

 - Genom eSam har vi fått ett större nätverk och en plattform att genomföra initiativ och projekt som vi tror kan leda till en effektivare digitalisering, säger Peder Sjölander, CIO på Pensionsmyndigheten.

Peder ingår i eSams arbetsgrupp.

1. Vad har varit roligast för dig att delta i under året i eSam-sammanhang?

Jag har varit med i uppstarten av arbetet med livshändelsen Sverige Tur och Retur. Det är ett spännande och utmanande samverkansprojekt där Pensionsmyndigheten är färdledande. Nytt är att vi gör kundbehovsinventeringen och verksamhetsanalysen samtidigt, vilket ger bättre förutsättning för att hitta bra lösningar.

2. Vilken nytta har du själv i din roll eller din organisation haft av att ni är med i eSam?

Genom eSam har vi fått ett större nätverk och en plattform att genomföra de initiativ och projekt som vi tror kan leda till en effektivare digitalisering. Pensionsmyndigheten har även haft stor nytta av det arbete som de olika expertgrupperna har levererat.

3. Vad är du mest stolt över att din myndighet har åstadkommit när det gäller digitalisering?

Att Pensionsmyndigheten tillsammans med Min pension tagit fram en lösning som gjort det enkelt för privatpersoner att få information om hela sin pension, det vill säga allmän pension, tjänstepension och privat pensionssparande.
Minpension.se är en oberoende tjänst som drivs i samarbete mellan Pensionsmyndigheten och pensionsbolagen. Drygt 30 aktörer inom pensionssektorn levererar information till Minpension.se.

4. Om du fick önska en digitaliseringsjulklapp, vad skulle det vara?

Att digitaliseringsmyndigheten får ett tydligt uppdrag kring en effektiv och innovativ nationell digital infrastruktur, samt mandat och resurser att genomföra det uppdraget. Jag önskar mig också säkerhetslösningar som gör flera digitala samverkansinitiativ möjliga att genomföra, t.ex. Öppna data och informationsförsörjning.

Det är engagemanget hos våra 22 medlemsorganisationer som är grunden för eSam. Därför lyfter vi fram medarbetare  i olika roller i eSam i årets julkalender.

54.226.36.60