Tillsammans är vi eSam - möt Polisen i lucka 6

Nyheten publicerad: 06 dec 2017

 - Som arkitekt med operativt ansvar för polisens digitala kanaler är det värdefullt att få det strategiska perspektivet direkt från eSam, säger Sven-Erik Ceedigh, lösningsarkitekt E-tjänster och digitala kanaler hos Polisen.

Sven-Erik ingår i eSams referensgrupp för arkitektur.

1. Vad har varit roligast för dig att delta i under året i eSam-sammanhang?

Det roligaste var utan tvekan att delta i eSams workshops under hösten om revidering av översiktskartan. Det gav oss alla en chans att berätta om spännande utvecklingsarbete och att få med det i översiktskartan vilket kommer att ligga till grund för fortsatt digitalisering av det offentliga Sverige.

2. Vilken nytta har du haft i din roll av att ni är med i eSam?

Deltagandet har bidragit till nya arkitektkontakter och även möjlighet att påverka mer strategiskt via inhopp i arbetsgruppen. Som arkitekt med operativt ansvar för polisens digitala kanaler är det värdefullt att få det strategiska perspektivet direkt från eSam.

3. Vad är du mest stolt över att din myndighet har åstadkommit när det gäller digitalisering?

Att vi under 2017 på allvar börjat satsa på det digitala medborgarmötet genom en helt ny strategi som fokuserar på digitala kanaler och som realiseras av en hypermodern e-tjänsteplattform där vi under året lanserat flera helt nya e-tjänster, till exempel Giltighetskontroll av ID-handling.

4. Om du fick önska en digitaliseringsjulklapp, vad skulle det vara?

Förmodligen en smart klocka för att förstå mer om nya medborgarbehov och förväntningar på offentlig sektor efter smarta mobiler!

Det är engagemanget hos våra 22 medlemsorganisationer som är grunden för eSam. Därför lyfter vi fram medarbetare  i olika roller i eSam i årets julkalender.

54.226.36.60