Tillsammans är vi eSam - möt Skatteverket i lucka 5

Nyheten publicerad: 05 dec 2017

-  Det borde vara självklart att alltid involvera tänkta användare av nya och befintliga tjänster, säger Elisabeth Toftén, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Elisabeth ingår i projektet Säker digital kommunikation och medverkade i våras i Mina kontaktuppgifter.

1. Vad har varit roligast för dig att delta i under året i eSam-sammanhang?

Det har varit att delta i projektet Säker digital kommunikation där jag och min kollega Elisabeth Lundberg genomfört intervjuer med handläggare på kommuner, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och gjort så kallade handläggarresor. Det borde vara självklart att alltid involvera tänkta användare av nya och befintliga tjänster. Man får så många insikter och bra idéer. Och så är det kul också!

2. Vilken nytta har du själv i din roll eller din organisation haft av att ni är med i eSam?

Att man får bra bollplank och vägledningar som inspirerar oss myndigheter.

3. Vad är du mest stolt över att din myndighet har åstadkommit när det gäller digitalisering?

Att vi fått 2 miljoner användare av säker digital post via Mina meddelanden.

4. Om du fick önska en digitaliseringsjulklapp, vad skulle det vara?

En gemensam digitaliseringsbudget för att prioritera behov av gemensamma lösningar för att till exempel förenkla företagarens vardag. Och så önskar jag att det blir lika självklart att involvera användare i tjänsteutvecklingen som utvecklare. Då skapar vi bra förutsättningar att få fram gemensamma tjänster som utgår från kundens behov och situation.

Det är engagemanget hos våra 22 medlemsorganisationer som är grunden för eSam. Därför lyfter vi fram medarbetare  i olika roller i eSam i årets julkalender.

54.226.36.60