Tillsammans är vi eSam - möt Statens servicecenter i lucka 4

Nyheten publicerad: 04 dec 2017

- Vi samverkar med Skatteverket och Ekonomistyrningsverket om en förstudie om möjligheten att digitalisera kvittohanteringen i staten, säger Johan Göthberg, chef för IT-avdelningen på Statens servicecenter.

Johan ingår i eSams arbetsgrupp.

1. Vad har varit roligast för dig att delta i under året i eSam-sammanhang?

Jag uppskattar nätverkandet och erfarenhetsutbytet i eSams arbetsgrupp. 

2. Vilken nytta har du själv i din roll eller din organisation haft av att ni är med i eSam?

Vi har genom att delta i eSam knutit kontakter och etablerat samverkan runt ett antal uppdrag och initiativ kring digitalisering. Exempel på det är samverkan med Arbetsförmedlingen om Statens servicecenters anslutning till Mina meddelanden samt samverkan med Skatteverket och Ekonomistyrningsverket om en förstudie om möjligheterna att digitalisera kvittohanteringen inom löneadministrationen i staten.

En digital kvittohantering skulle innebära stora besparingar i form av minskade administrationskostnader för både Statens servicecenter och våra kundmyndigheter och skulle upplevas som mycket positiv för den enskilde brukaren.

3. Vad är du mest stolt över att din myndighet har åstadkommit när det gäller digitalisering?

Detta år är det vår anslutning till Mina meddelanden och vårt samarbete med Arbetsförmedlingen. Dels har vi kunnat öka servicegraden i vår tjänsteleverans och skapat oss förutsättningar för att på sikt minska kostnaderna och dels har vi genom samverkan med Arbetsförmedlingen återutnyttjat för staten redan gjorda investeringar istället för att utveckla hela lösningen själva.

4. Om du fick önska en digitaliseringsjulklapp, vad skulle det vara?

En inom det offentliga brett spridd kvalitetssäkrad e-legitimation som nyttjas som tjänstelegitimation och som arbetsgivaren kan tillhandahålla. I Statens servicecenters roll som tillhandahållare av administrativa stödtjänster och en ökad samverkan inom staten mellan myndigheter finns det totalt sett ett ökat behov av att identifiera anställda över organisationsgränser på ett enhetligt, säkert och användarvänligt sätt, helst utan att man måste involvera den anställdes privata relation till sin bank.

Det är engagemanget hos våra 22 medlemsorganisationer som är grunden för eSam. Därför lyfter vi fram medarbetare  i olika roller i eSam i årets julkalender.

54.226.36.60