Tillsammans är vi eSam - möt Riksarkivet i lucka 3

Nyheten publicerad: 03 dec 2017

Sanja Halling, Riksarkivet.

- Samverkan med eSam om öppna data underlättar vårt regeringsuppdrag, säger  Sanja Halling från Riksarkivet.

Sanja är projektledare för Riksarkivets arbete med att främja myndigheters arbete med öppna data.

1. Vad har varit roligast för dig att delta i under året i eSam-sammanhang och varför?

­­Det roligaste har varit att höra om alla spännande initiativ vid eSam-myndigheter, inte minst relaterade till öppna data. Det är tydligt att vi står inför liknande utmaningar kring ökad tillgång till och nytta med digital information från offentlig sektor, säger Sanja Halling.

 2.  Vilken nytta har du själv i din roll eller din organisation haft av att ni är med i eSam?

eSams form av samverkan är en fördel för oss, också i arbetet med regeringsuppdraget för myndigheters arbete med öppna data. Att se hur myndighetsspecifika processer kring informationshantering ser ut på en praktisk nivå belyser de generella processerna för ökad tillgång till information. Så kan datadriven innovation skapas.

3.  Vad är du mest stolt över att din myndighet har åstadkommit när det gäller digitalisering?

Riksarkivets digitaliseringsarbete. Det har lett till en fantastisk mängd digital arkivinformation som också är en del av vårt gemensamma kulturarv. Regeringen föreslår ökat anslag till Riksarkivet från och med 2018 så att avgifterna för de publicerade digitala bilderna kan tas bort och de cirka 100 miljoner digitala bilder med arkivinformation kan bli fritt tillgängliga och användas för att skapa innovativa produkter och tjänster.

4.  Om du fick önska en digitaliseringsjulklapp, vad skulle det vara?

Att all offentlig information som digitaliseras eller skapas digitalt hanteras på ett sådant sätt att den kan hanteras effektivt och hållas långsiktigt användbar.

Det är engagemanget hos våra 22 medlemsorganisationer som är grunden för eSam. Därför lyfter vi fram medarbetare  i olika roller i eSam i årets julkalender.

54.226.36.60