Tillsammans är vi eSam - möt eSams kansli i lucka 23

Nyheten publicerad: 23 dec 2017

 - Jag är stolt över att vi håller tempot och ångan uppe och att vi ser till att både vi själva och hela eSam vill fortsätta leverera och skapa nytta, säger Ewa Carlsson, chef för eSams kansli.

Ewa är chef för eSams kansli och driver arbetet med arbetsgrupp och styrgrupp. I sitt arbete har Ewa också mycket kontakter och dialog med aktörer utanför eSam.

1. Vad har varit roligast för dig att delta i under året i eSam-sammanhang?

Det är näst intill omöjligt att välja något enstaka exempel – jag är så lyckligt lottad att jag har roligt varenda dag! Det är så roligt att vara omgiven av engagerade, motiverade och kunniga kollegor som drivs av viljan att göra skillnad för dem vi är till för. Viljan att skapa lösningar som förenklar vardagen och som effektiviserar verksamheten.

2. Vad är den största nyttan med samverkan i eSam?

Vi skapar förutsättningar och bidrar till ett helhetsperspektiv vilket ökar möjligheterna att skapa bra och säkra lösningar. Genom att samarbeta och identifiera behov av gemensamma lösningar kan vi också arbeta smartare och vi minskar risken för dubbelarbete. Grunden för hela arbetet är all kompetens som finns ute hos våra medlemmar, kompetens som kommer till nytta för alla.

3. Vad är du mest stol över att kansliet har bidragit med?

Jag är stolt över att vi håller tempot och ångan uppe och att vi ser till att både vi själva och hela eSam vill fortsätta leverera och skapa nytta. I förändringens tider – och då tänker jag främst på att en ny myndighet ska etableras – är det inte ovanligt att tempo sjunker och att det uppstår ett vacuum, det har hittills inte hänt hos oss vilket jag är särskilt stolt över.

4. Om du fick önska en digitaliseringsjulklapp, vad skulle det vara?

Jag önskar att jag får testa en robot som sköter markservicen hemma, i vart fall städningen skulle jag gärna vilja bli av med. Skämt åsido, en julklapp som gagnar fler är att vi alla drar vårt strå till stacken och skapar bästa möjliga förutsättningar för den nya myndigheten att bli framgångsrik. Om sedan regeringen skulle kunna skjuta till ännu mer pengar så att myndigheten kan staffa upp ordentligt vore det ännu bättre.

Det är engagemanget hos våra 22 medlemsorganisationer som är grunden för eSam. Därför lyfter vi fram medarbetare  i olika roller i eSam i årets julkalender.

54.226.36.60