Tillsammans är vi eSam - möt Jordbruksverket i lucka 22

Nyheten publicerad: 22 dec 2017

- Jag är mest stolt över SAM-internet, vår kartbaserade digitala ansökningstjänst. Den har varit revolutionerande för våra kunder och även stått modell för liknande lösningar internationellt, säger Leif Denneberg, generaldirektör på Jordbruksverket.

Leif ingår i eSams styrgrupp.

1. Vad har varit roligast för dig att delta i under året i eSam-sammanhang?

Roligast har varit diskussionerna i styrgruppen om regeringens olika "Digitalt först"-initiativ och att sätta dessa i relation till vår operativa verksamhet. Det är också stimulerande när vi kan använda våra resurser på rätt sätt inom koncernen Sverige och prioritera det som skapar bästa nyttan för medborgarna och företagen.

2. Vilken nytta har du själv i din roll eller din organisation haft av att ni är med i eSam?

Största nyttan för mig har varit arbetet med koncernperspektivet och livshändelser. Det har gett mig nya tankar kring hur man kan arbeta vidare på samma sätt inom andra områden än digitaliseringen. Jag ser en stor kraft i frivilligheten att aktivt kunna arbeta tillsammans med digitaliseringen.

3. Vad är du mest stolt över att din myndighet har åstadkommit när det gäller digitalisering?

Jag är mest stolt över SAM-internet, vår kartbaserade digitala ansökningstjänst. Den har varit revolutionerande för våra kunder och även stått modell för liknande lösningar internationellt. Det har förenklat för kunderna och gjort det säkrare för myndigheten. I utvecklingen av SAM-internet har vi samarbetat med länsstyrelserna och Lantmäteriet.

4. Om du fick önska en digitaliseringsjulklapp, vad skulle det vara?

Jag skulle önska mig att allt var lite enklare. EU-reformerna på vårt ansvarsområde har inte direkt lett till ändamålsenliga avregleringar och förenklingar. En modernare EU-lagstiftning skulle kunna vara instrumentet som möjliggör en effektiv digitalisering.

Det är engagemanget hos våra 22 medlemsorganisationer som är grunden för eSam. Därför lyfter vi fram medarbetare  i olika roller i eSam i årets julkalender.

54.167.15.6