Tillsammans är vi eSam - möt Sida i lucka 21

Nyheten publicerad: 21 dec 2017

- Att etablera kontakter och få en orientering i vad som sker på andra myndigheter är värdefullt, det ger tyngd i frågorna på den egna myndigheten, säger Jenni Wigholm, it-chef på Sida.

Jenni ingår i eSams arbetsgrupp.

1. Vad har varit roligast för dig att delta i under året i eSam-sammanhang ?

Sida har nyligen gått med i eSam. Det roligaste hittills har varit att ta del av allt som sker och knyta kontakter!

2. Vilken nytta har du själv i din roll eller din organisation haft av att ni är med i eSam?

Att etablera kontakter och få en orientering i vad som sker på andra myndigheter är värdefullt, det ger tyngd i frågorna på den egna myndigheten.

3. Vad är du mest stolt över att din myndighet har åstadkommit när det gäller digitalisering?

Jag är stolt över vårt processbaserade handläggningsstöd, vilket ger förutsättningar för bland annat automatisering, digital interaktion med partner, och tillämpning av AI. 

4. Om du fick önska en digitaliseringsjulklapp, vad skulle det vara?

Att den digitala handlingsplanen vi har tagit fram beslutas som del i Sidas övergripande strategi! Jag hoppas också på en praktisk tillämpning av AI för att avlasta handläggningen.

Det är engagemanget hos våra 22 medlemsorganisationer som är grunden för eSam. Därför lyfter vi fram medarbetare  i olika roller i eSam i årets julkalender.

54.226.36.60