Tillsammans är vi eSam - möt  Kronofogden i lucka 20

Nyheten publicerad: 20 dec 2017

- Jag  önskar ett fortsatt samarbete i samma goda, tillitsfulla och generösa anda med många andra myndigheter, säger Christina Gellerbrant Hagberg, rikskronofogde.

Christina ingår i eSams styrgrupp.

1. Vad har varit roligast för dig att delta i under året i eSam-sammanhang?

Allra roligast har varit att se när konkreta aktiviteter lett till nytta och effekt. Det kan vara i ett enskilt projekt eller för att skapa förutsättningar för samarbete och utveckling inom ett område, som till exempel inom juridik. Att välkomna Domstolsverket som snart blir ny medlem och en jätteviktig samarbetspartner är ett exempel. Etableringen av samarbetet inom säkerhetsområdet är ett annat där vi redan tagit del av arbetssätt och modell från medlemsmyndigheter.

2. Vilken nytta har du själv i din roll eller din organisation haft av att ni är med i eSam?

Nätverkande förstås! Inte bara jag utan många fler i min myndighet på olika nivåer får genom eSam kollegor att byta erfarenheter med. Det gäller oavsett om det är juridik, it, informationssäkerhet eller något annat område.

3. Vad är du mest stolt över att din myndighet har åstadkommit när det gäller digitalisering?

Vi kämpar med ett stort, svårt och dyrt stordatorbyte för att skapa möjligheter för digitalisering. Det arbetet kräver stor uthållighet. Parallellt med vårt stordatorbyte har vi klarat att ansluta till Mina meddelanden. Jag är också stolt över vår aktionssite som ligger i molnet.

4. Om du fick önska en digitaliseringsjulklapp, vad skulle det vara?

Jag önskar mig två! För det första ett fortsatt samarbete i samma goda, tillitsfulla och generösa anda med många andra myndigheter. Och för det andra en gemensam tolkning kring upphandlingsregler, så att överenskommelser mellan myndigheter är möjliga att genomföra som samverkansavtal eller så kallat Hamburg-samarbeten. Detta utan att konkurrensutsätta enligt reglerna i upphandlingslagstiftningen, se till exempel tolkningen av Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 7355-16.

Det är engagemanget hos våra 22 medlemsorganisationer som är grunden för eSam. Därför lyfter vi fram medarbetare  i olika roller i eSam i årets julkalender.

54.226.36.60