Tillsammans är vi eSam - möt Naturvårdsverket i lucka 2

Nyheten publicerad: 02 dec 2017

- Naturvårdsverket leder förändringsarbete inom miljöområdet.  Inom eSam reder vi ut gemensamma knäckfrågor, säger Anna Otmalm, enhetschef och processledare för Smartare miljöinformation på Naturvårdsverket.

Anna ingår i eSams arbetsgrupp.

1. Vad har varit roligast för dig att delta i under året i eSam-sammanhang?

Det är otroligt inspirerande att se att vi står i samma digitala transformation som alla andra, och att det finns så mycket kompetens och kraft att hämta.

2. Vilken nytta har du själv i din roll eller din organisation haft av att ni är med i eSam?

Naturvårdsverket leder förändringsarbete inom miljöområdet, inom eSam reder vi ut gemensamma knäckfrågor och får bra koll på vad som händer i omvärlden. Vad är till exempel grunddata och hur hanterar vi den på ett bra sätt?

3. Vad är du mest stolt över att din myndighet har åstadkommit när det gäller digitalisering?

Myndigheterna inom miljöområdet har hittat former att samverka kring hur vi ska digitalisera stora samhällsprocesser såsom tillståndsprövning och miljötillsyn. Vi samverkar också om hur miljöinformation ska komma till ökad nytta i samhällsplaneringen. Smart miljöinformation är viktigt för att möta klimatutmaningen och uppnå miljömålen och bidrar också till effektivare arbetssätt på och mellan myndigheter.

4. Om du fick önska en digitaliseringsjulklapp, vad skulle det vara?

Att vi hittar smarta sätt att arbeta utifrån målgruppernas behov. Då kan det bli lätt för företag och allmänhet att göra val och fatta beslut som tar hänsyn till miljön.

Det är engagemanget hos våra 22 medlemsorganisationer som är grunden för eSam. Därför lyfter vi fram medarbetare  i olika roller i eSam i årets julkalender.

54.226.36.60