Tillsammans är vi eSam - möt Arbetsförmedlingen i lucka 19

Nyheten publicerad: 19 dec 2017

- Vi ser det som ett naturligt steg i förnyelsen av Arbetsförmedlingen att kunna erbjuda våra tjänster till andra myndigheter. Detta är till nytta för såväl våra kunder som samhället i stort, säger Hans Ahlqvist som är produktansvarig för informationssamverkan på avdelningen Digitala tjänster, Arbetsförmedlingen.

Hans deltar i projekt och förstudier inom eSam.

1. Vad har varit roligast för dig att delta i under året i eSam-sammanhang?

Det som jag tycker varit roligast är att vi nu i olika sammanhang kunnat visa på hur e-samverkan kan leda till effektivitetsvinster hos alla berörda myndigheter. Såväl de förstudier som startats av eSam som de dialoger och kontaktytor som konferenser och möten eSam hållit i har visat på nyttan av att arbeta tillsammans istället för att vi myndigheter går åt olika håll.

2. Vilken nytta har du själv i din roll eller din organisation haft av att ni är med i eSam?

Tack vare en nätverksträff startade dialogen mellan Arbetsförmedlingen och Statens servicecenter om hur de skulle kunna använda Arbetsförmedlingens meddelandeväxel för digital myndighetspost.

Konkret betyder samarbetet att Statens servicecenter utnyttjar Arbetsförmedlingens meddelandeväxel för sin digitala myndighetspost. På så sätt kan den kompetens, tid och de pengar som investerats av Arbetsförmedlingen på ett enkelt sätt utnyttjas av en annan myndighet. 

3. Vad är du mest stolt över att din myndighet har åstadkommit när det gäller digitalisering?

Arbetsförmedlingen har nu kommit en bit på vår förnyelseresa. Vi har fortfarande en bra bit att gå, men vi börjar nu äntligen se vinsterna av de satsningar som gjorts på att digitalisera vår verksamhet. Många av våra kunder kan nu äntligen möta oss på det sätt de själva väljer, samtidigt som vi ökat kvalitén på våra möten. 

Vi ser det som ett naturligt steg i förnyelsen av Arbetsförmedlingen att kunna erbjuda våra tjänster till andra myndigheter. Detta är till nytta för såväl våra kunder som samhället i stort. Vår förhoppning är att vi som en stor myndighet ska kunna erbjuda fler myndigheter att ta del av våra tjänster i framtiden. Det är något som gör mig riktigt stolt.

4. Om du fick önska en digitaliseringsjulklapp, vad skulle det vara?

Min önskan är att den nya digitaliseringsmyndigheten redan under 2018 verkligen tar ett stort ansvar i sin roll. Jag ser framför mig att de kommer ta ett aktivt ägandeskap för de frågor som idag sätter käppar i hjulet för oss myndigheter att bli bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Det är engagemanget hos våra 22 medlemsorganisationer som är grunden för eSam. Därför lyfter vi fram medarbetare  i olika roller i eSam i årets julkalender.

54.226.36.60