Tillsammans är vi eSam - möt Transportstyrelsen i lucka 18

Nyheten publicerad: 18 dec 2017

 - Arbetet kring grunddata har jag upplevt som produktivt och energifyllt, där vi som är färdledande myndigeter arbetar för att få en gemensam bild av vad grunddata är, säger Kerstin Manderstedt, verksamhetsarkitekt på Transportstyrelsen.

Kerstin ingår i referensgruppen för arkitektur.

1. Vad har varit roligast för dig att delta i under året i eSam-sammanhang?

Många av referensgruppsmötena inom arkitektur har varit intressanta och värdefulla. Värt att nämna är när ett företag från privat sektor som arbetar med arkitektur presenterade deras syn på vad arkitektur är. Ett inspirerande och tänkvärt inspel för en grupp arkitekter som arbetar inom offentlig sektor. Vi behöver utmanas i vår sätt att tänka och detta var ett sådant tillfälle. 

Arbetet kring grunddata är också något som jag har upplevt som produktivt och energifyllt, där vi som är färdledande arbetar för att få en gemensam bild av vad grunddata är. Jag ser med spänning fram emot resultatet som skapar förutsättningar för att vi som myndighet kan öka vårt digitala informationsutbyte och därmed även bidra till digitaliseringen av offentlig sektor.

2. Vilken nytta har du själv i din roll eller din organisation haft av att ni är med i eSam?

Det finns många nyttor som kommer ut av att vara delaktig i eSam. Det är värdefullt att få ta del av övriga myndigheter erfarenheter och kunskap när det gäller både utvecklingsinsatser som är gjorda eller planerade. Vi vänder oss ofta till någon av de myndigheter som ingår i eSam för att lyssna av och diskutera utvecklingsinsatser som vi har på gång för att se om vi kan hjälpas åt. Vi har även nyttjat de vägledningar som tagits fram i olika sammanhang.

3. Vad är du mest stolt över att din myndighet har åstadkommit när det gäller digitalisering?

Jag är stolt över vår digitala agenda med tillhörande treåriga handlingsplan och vår metod E-index som ger fakta om digitaliseringsgraden och gör det möjligt att följa utvecklingen över tid.

4. Om du fick önska en digitaliseringsjulklapp, vad skulle det vara?

Säker inloggning för företag. Idag erbjuder vi  inget bra stöd för att representanter för företag säkert ska kunna logga in i våra e-tjänster. Detta är en grundförutsättning för fortsatt ökad digitalisering.

Det är engagemanget hos våra 22 medlemsorganisationer som är grunden för eSam. Därför lyfter vi fram medarbetare  i olika roller i eSam i årets julkalender.

54.226.36.60