Tillsammans är vi eSam - möt SKL i lucka 17

Nyheten publicerad: 17 dec 2017

- Det är viktigt att digitalisering inom offentlig och privat sektor sker via gemensam grundläggande infrastruktur, säger Ulf Palmgren som är strateg på avdelningen för digitalisering på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Ulf ingår i eSams expertgrupp för arkitektur.

1. Vad har varit roligast för dig att delta i under året i eSam-sammanhang?

Listan kan göras lång. Något som är extra roligt är det uppstartade arbetet att titta på och enas om en gemensam referensarkitektur som bidrar till enklare anslutningar och utbyte av information mellan organisationer och privatpersoner.

2. Vilken nytta har du själv i din roll eller din organisation haft av att ni är med i eSam?

Förutom alla utmärkta vägledningar eSam tagit fram eSam, t.ex. Juridisk vägledning för införande av e-legitimering och e-underskrifter, så är det nätverken som är en fantastisk tillgång för mig att dryfta gemensamma frågor.

3. Vad är du mest stolt över att SKL har åstadkommit när det gäller digitalisering?

Det måste vara Handlingsplan grundläggande förutsättningar för digital utveckling som SKL tog fram tillsammans med ett 100 tal deltagare från kommuner, landsting och privata näringslivet. Handlingsplanen utgår från eSams Vägledande principer för digital samverkan.

4. Om du fick önska en digitaliseringsjulklapp, vad skulle det vara?

Att grundläggande infrastruktur för offentlig och privat sektor tas fram under ledning av den nya myndigheten för digitalisering av den offentliga sektorn.

Det är engagemanget hos våra 22 medlemsorganisationer som är grunden för eSam. Därför lyfter vi fram medarbetare  i olika roller i eSam i årets julkalender.

54.226.36.60