Tillsammans är vi eSam - möt Bolagsverket i lucka 16

Nyheten publicerad: 16 dec 2017

­­­- Jag önskar att vi gemensamt löste frågan om fullmakter och ombud, istället för att lösa det var och en hos sig, säger Mattias Ekhem som är verksamhetsarkitekt på Bolagsverket.

Mattias är med i eSams referensgrupp för arkitektur.

1. Vad har varit roligast för dig att delta i under året i eSam-sammanhang?

Öppet forum den 23 februari blev ett roligt tillfälle. Temat var effektiv informationsförsörjning och bastjänster. Fokus låg på arbetet och erfarenheterna med den sammansatta bastjänsten för grundläggande uppgifter om företag (SSBTGU) som Bolagsverket, Skatteverket och SCB står bakom. Det blev en givande dag med möjligheter till goda samtal. Samverkan som fungerar!

2.  Vilken nytta har du själv i din roll eller din organisation haft av att ni är med i eSam?

Förutom vägledningarna så har jag matnyttigt utbyte kring vad som är på gång hos andra. Det är värdefullt.

3. Vad är du mest stolt över att din myndighet har åstadkommit när det gäller digitalisering?

Att Bolagsverket tillsammans med Lantmäteriet, Skatteverket och SCB har kommit överens om en gemensam definition av företag och att vi modellerat vilka grundläggande uppgifter som finns hos oss (Grundläggande uppgifter om företaglänk till annan webbplats). Det är en förutsättning för SSBTGU och därmed en enklare vardag för företagare som slipper fylla i uppgifter när de söker tillstånd i e-tjänster. Arbetsgruppen träffas regelbundet och förvaltar modellerna. 

4. Om du fick önska en digitaliseringsjulklapp, vad skulle det vara?

Att vi gemensamt löste frågan om fullmakter och ombud, istället för att lösa det var och en hos sig.

Det är engagemanget hos våra 22 medlemsorganisationer som är grunden för eSam. Därför lyfter vi fram medarbetare  i olika roller i eSam i årets julkalender.

54.226.36.60