Tillsammans är vi eSam - möt Trafikverket i lucka 15

Nyheten publicerad: 15 dec 2017

- Samarbete över organisationsgränser inom det offentliga är ett kraftfullt sätt att ta vara på digitaliseringens möjligheter och på så sätt underlätta för medborgare och näringsliv, säger Britt-Marie Calles från Trafikverket som är ny medlem i eSam från årsskiftet.

Trafikverket blir eSams 23:e medlem när myndigheten går med från årsskiftet. Britt-Marie kommer att ingå i eSams arbetsgrupp.

1. Varför har Trafikverket valt att gå med i eSam?

Trafikverket har gått med i eSam för att samarbete över organisationsgränser inom det offentliga är ett kraftfullt sätt att ta vara på digitaliseringens möjligheter och på så sätt underlätta för medborgare och näringsliv.

2. Vad ser du fram emot i samarbetet med övriga medlemma - är det några särskilda frågor du hoppas kunna samverka kring?

Trafikverket har en bred verksamhet och de frågor vi tar med oss till eSam är samverkan kring digitala lösningar som förenklar kontakten med oss. Några specifika frågor är exempelvis runt e-signering och hantering av företrädare för juridiska personer.

3. Vad är du mest stolt över att din myndighet har åstadkommit när det gäller digitalisering?

Det pågår mycket verksamhetsutveckling på Trafikverket där digitaliseringen är en viktig del inom transportsystemet generellt och inom Trafikverket. Det som styr vår digitalisering är den strategi vi tog fram för några år sedan, den har gett kraft i frågorna och vi följer årligen upp ett antal parametrar och resultat visar en tydlig framdrift inom flera områden. I förslaget till nationell plan 2018-2029 har vi särskilt beskrivit hur digitaliseringens möjligheter tas till vara.

4. Om du fick önska en digitaliseringsjulklapp, vad skulle det vara?

Trafikverkets medlemskap i eSam är en julklapp för den fortsatta digitaliseringen av Trafikverket.

Det är engagemanget hos våra 22 medlemsorganisationer som är grunden för eSam. Därför lyfter vi fram medarbetare  i olika roller i eSam i årets julkalender.

54.167.15.6