Tillsammans är vi eSam - möt Tillväxtverket i lucka 14

Nyheten publicerad: 14 dec 2017

- Jag har nytt av kontaktnätet i eSam och uppskattar att det går snabbt och enkelt att diskutera och stämma av olika frågor, säger Gunnar Wennerholm, IT-strateg på Tillväxtverket och ordförande i eSams expertgrupp för säkerhetsfrågor.

1. Vad har varit roligast för dig att delta i under året i eSam-sammanhang?

Roligast har varit att vi har kunnat dra igång expertgruppen för säkerhet med alla trevliga och kompetenta deltagare från olika organisationer. Vi har haft givande och bra möten och jag hoppas att vi kan bidra till ett bättre och mer samordnat säkerhetsarbete.

2. Vilken nytta har du själv i din roll eller din organisation haft av att ni är med i eSam?

Det finns många nyttor. Samverkansarbetet och vägledningarna gör att vi kan ta fram bättre lösningar. På det personliga planet är kontaktnätet inom eSam viktigt och jag uppskattar att det går snabbt och enkelt att diskutera och stämma av olika frågor.

3. Vad är du mest stolt över att din myndighet har åstadkommit när det gäller digitalisering?

Myndighetssamarbetet kring verksamt.se är förstås viktigt. Vi har också genomfört en omfattande modernisering av stödärendesystemet som Tillväxtverket ansvarar för, ett projekt som stått inför många utmaningar med ett komplext regelverk och många användarorganisationer.

Jag tycker att Tillväxtverket har bra fokus på enkelhet för användarna när vi tar fram våra lösningar. Vi jobbar också mycket med att stötta digitalisering i Sveriges företag, där vi har flera spännande satsningar.

4. Om du fick önska en digitaliseringsjulklapp, vad skulle det vara?

Det är svårt att komma på julklappar. Kanske en bättre lösning för att slippa allt krångel med lösenord!

Det är engagemanget hos våra 22 medlemsorganisationer som är grunden för eSam. Därför lyfter vi fram medarbetare  i olika roller i eSam i årets julkalender.

54.226.36.60