Tillsammans är vi eSam - möt CSN i lucka 13

Nyheten publicerad: 13 dec 2017

- Jag önskar att den nya digitaliseringsmyndigheten har förståelse för behovet av samverkan för att skapa nyttta, säger Viktoria Hagelstedt, verksamhetsutvecklare på Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Viktoria ingår både i eSams arbetsgrupp och i expertgruppen för arkitektur.

1. Vad har varit roligast för dig att delta i under året i eSam-sammanhang?

Det är svårt att välja bland allt bra. En höjdpunkt var att delta på workshop om informationsförsörjning med många aktörer med stor enighet i att vi behöver förändra för att lyckas. 

2. Vilken nytta har du själv i din roll eller din organisation haft av att ni är med i eSam?

Det finns mycket! Genom vägledningen om elektroniskt informationsutbyte, har vi skapat en lösning för informationsutbyte som jurister, arkitekter och verksamhetens kravställare kan enas kring.

Arbetet i livshändelsen Ny i Sverige är också givande för oss och våra kunder. Målgruppen har det extra svårt i myndighetskontakterna och vi behöver samverka för att lösa ut knutarna.

3. Vad är du mest stolt över att din myndighet har åstadkommit när det gäller digitalisering?

När våra kunder kan nå oss via digitala tjänster och vi kan lösa deras problem utan att de behöver kontakta oss. När vi hämtar in information från andra aktörer och därmed inte behöver begära in dem från kunder, till exempel i ansökan om studiemedel. 

4. Om du fick önska en digitaliseringsjulklapp, vad skulle det vara?

Att den nya myndigheten för digitaliseringen har förståelse för behovet av samverkan för att skapa nytta. Kul att den hamnar i Sundsvall!

Det är engagemanget hos våra 22 medlemsorganisationer som är grunden för eSam. Därför lyfter vi fram medarbetare  i olika roller i eSam i årets julkalender.

54.226.36.60