Tillsammans är vi eSam - möt Ekonomistyrningsverket i lucka 11

Martin Völcker. Foto: Melker Dahlstrand

Nyheten publicerad: 11 dec 2017

- Jag är stolt över att ESV enträget har drivit på införandet av e-handel och e-faktura i offentlig sektor, säger Martin Völcker, utredare på Ekonomistyrningsverket, ESV.

Martin  ingår i eSams referensgrupp för arkitektur.

1. Vad har varit roligast för dig att delta i under året i eSam-sammanhang och varför?

Jag höll en presentation om e-delivery för eSams referensgrupp för arkitekturfrågor som togs emot med stor nyfikenhet. Det har lett till återkommande positiva diskussioner i eSam om hur vi skall förhålla oss till och dra nytta av det som EU gör.

2. Vilken nytta har du själv i din roll eller din organisation haft av att ni är med i eSam?

Det har gett en bättre helhetssyn att ha möjlighet att diskutera erfarenheter från andra myndigheter, kommuner och landsting. Konkret har vägledningen för införande av e-legitimering och e-underskrifter samt Outsourcing – en vägledning om sekretess och persondataskydd varit nyttiga och bra.

3. Vad är du mest stolt över att din myndighet har åstadkommit när det gäller digitalisering?

ESV har enträget drivit på införandet av e-handel och e-faktura i offentlig sektor, och nu har arbetet tagit fart på allvar i Sverige och inom EU. Jag ser även att e-delivery och andra byggstenar från EU (e-id och e-underskrift) blivit början till en effektiv digitalisering inom offentlig och privat sektor.

4. Om du fick önska en digitaliseringsjulklapp, vad skulle det vara?

Att den nya digitaliseringsmyndigheten blir framgångsrik.

Det är engagemanget hos våra 22 medlemsorganisationer som är grunden för eSam. Därför lyfter vi fram medarbetare  i olika roller i eSam i årets julkalender.

54.226.36.60