Tillsammans är vi eSam - möt Försäkringskassan i lucka 1

Nyheten publicerad: 01 dec 2017

- Det är viktigt att koppla vår verksamhet och digitalisering till den omvärld som vi ingår i och samspelar med, säger Marie Stenman, tjänstedesigner på Försäkringskassan. 

Marie  ingår i Försäkringskassans interna team eSam och gästade eSams arbetsgrupp med ett blixttal i september 2017.

1. Vad har varit roligast för dig att delta i under året i eSam-sammanhang?

 Jag höll ett blixttal om medskapande, inom ramen för eSams och Vinnovas samarbete för att öka innovationskraften i offentlig sektor. Medskapande handlar om att jobba med användaren, att den som använder tjänsten – det kan vara kunden eller den försäkrade, handläggaren eller andra aktörer - får vara delaktig i innovationsarbetet och utvecklingen av tjänster. Det var många olika viktiga delar av innovation som lyftes i blixttalen och det var intressant att våra olika erfarenheter ändå drar åt samma håll.

2. Vilken nytta har du själv i din roll eller din organisation haft av att ni är med i eSam?

 Jag tycker det är viktigt att koppla Försäkringskassans verksamhet och digitalisering till den omvärld som vi ingår i och samspelar med. Inom ramen för eSam kan myndigheter hitta möjligheter till samverkan där vi kan jobba tillsammans mot gemensamma mål. Ibland har vi gemensamma målgrupper eller användare och då kan det vara smart att utveckla gemensamma tjänster, vilket vi har många goda erfarenheter av.

3. Vad är du mest stolt över att din myndighet har åstadkommit när det gäller digitalisering?

 Försäkringskassan har kommit långt i arbetet med att skapa olika självbetjäningstjänster inom olika förmåner. Under 2017 tar vi fram en digital agenda för att jobba än mer strategiskt och systematiskt med digitaliseringen, både internt och externt.

4. Om du fick önska en digitaliseringsjulklapp, vad skulle det vara?

 Det skulle vara att myndigheter skapar fler gemensamma digitala lösningar som hjälper människor att förstå och göra anspråk på sina rättigheter. Lätt att göra rätt är en bra ledstjärna.

Det är engagemanget hos våra 22 medlemsorganisationer som är grunden för eSam. Därför lyfter vi fram medarbetare  i olika roller i eSam i årets julkalender.

54.167.15.6