eSams julkalender

Nyheten publicerad: 01 dec 2017

Det är engagemanget hos våra medlemsorganisationer som är grunden för eSam. Därför lyfte vi fram medarbetare  i olika roller i eSam i 2017 års julkalender.

För att visa på bredden i de frågor som drivs inom eSam och förhoppningsvis inspirera fler att engagera sig lyfte årets julkalender fram medarbetare som i olika roller deltar i det gemensamma arbetet i eSam, en deltagare per medlem.

Det är över hundra personer som ingår i några av eSams ordinarie forum, det vill säga styrgrupp, arbetsgrupp och våra expert- och referensgrupper. Det är därutöver många fler som deltar i olika gemensamma projekt och uppdrag. Åter andra deltar i att arbeta med och förankra eSams frågor på hemmaplan.

54.83.93.85