Om eSam

eSam är ett medlemsdrivet program för samverkan mellan 23 myndigheter och SKL. Samarbetet syftar till att underlätta och påskynda digitaliseringen av det offentliga Sverige.

eSam (eSamverkansprogrammet) bildades 2015 på initiativ av medlemmarna när E-delegationen slutfört sitt arbete. E-delegationen var ett regeringsuppdrag under åren 2009 – 2015. De myndigheter vars generaldirektörer ingick i E-delegationen ville fortsätt sitt goda samarbete även efter att E-delegationen slutfört sitt arbete. Därför startades eSamverkansprogrammet för att på frivillig väg fortsätta att samverka kring digital utveckling. Idag ingår 24 medlemsorganisationer.

Skatteverkets generaldirektör, Katrin Westling Palm, är ordförande i eSam. Pensionsmyndigheten är värdmyndighet för eSams kansli.

Varför behöver vi samverka?

För att ta vara på digitaliseringens möjligheter behöver det offentliga samarbeta över organisationsgränser. Vi behöver samverka när vi utvecklar digitala tjänster och utbyter information digitalt för att det ska bli enkelt, rättssäkert och effektivt.

Läs principer och vägledning om digital samverkan

34.228.55.57