Om eSam

eSamverkansprogrammet, eSam, är ett medlemsdrivet program för samverkan mellan 21 myndigheter och SKL. Samarbetet syftar till att underlätta och påskynda digitaliseringen av det offentliga Sverige.

eSam bildades 2015 på initiativ av medlemmarna när E-delegationen slutfört sitt arbete. E-delegationen var ett regeringsuppdrag under åren 2009 – 2015. De myndigheter vars generaldirektörer ingick i E-delegationen ville fortsätt sitt goda samarbete även efter att E-delegationen slutfört sitt arbete. Därför startades eSamverkansprogrammet för att på frivillig väg fortsätta att samverka kring digital utveckling. Idag ingår 22 medlemsorganisationer.

Skatteverkets generaldirektör, Katrin Westling Palm, är ordförande i eSam. Pensionsmyndigheten är värdmyndighet för eSams kansli.

Varför behöver vi samverka?

För att ta vara på digitaliseringens möjligheter behöver det offentliga samarbeta över organisationsgränser. Vi behöver samverka när vi utvecklar digitala tjänster och utbyter information digitalt för att det ska bli enkelt, rättssäkert och effektivt.

Läs principer och vägledning om digital samverkanlänk till annan webbplats

Röster från CSN om nyttan av samverkan i eSam

I filmen berättar olika röster från CSN om sina erfarenheter av samverkan i eSam och vad det betytt för CSN att delta.

Hör generaldirektören Christina Forsberg, verksjuristen Johan Lindeberg och verksamhetsutvecklaren Viktoria Hagelstedt om hur de upplever samverkan och eSams betydelse i sina arbeten.

Filmen är producerad av CSN. Den är 2:35 minuter lång.

54.221.76.68