Om eSam

eSam är ett medlemsdrivet program för samverkan mellan 23 myndigheter och SKL. Samarbetet syftar till att underlätta och påskynda digitaliseringen av det offentliga Sverige.

eSam (eSamverkansprogrammet) bildades 2015 på initiativ av medlemmarna när E-delegationen slutfört sitt arbete. E-delegationen var ett regeringsuppdrag under åren 2009 – 2015. De myndigheter vars generaldirektörer ingick i E-delegationen ville fortsätt sitt goda samarbete även efter att E-delegationen slutfört sitt arbete. Därför startades eSamverkansprogrammet för att på frivillig väg fortsätta att samverka kring digital utveckling. Idag ingår 24 medlemsorganisationer.

Skatteverkets generaldirektör, Katrin Westling Palm, är ordförande i eSam. Pensionsmyndigheten är värdmyndighet för eSams kansli.

Varför behöver vi samverka?

För att ta vara på digitaliseringens möjligheter behöver det offentliga samarbeta över organisationsgränser. Vi behöver samverka när vi utvecklar digitala tjänster och utbyter information digitalt för att det ska bli enkelt, rättssäkert och effektivt.

Läs principer och vägledning om digital samverkan

Tillsammans är vi eSam

Det är engagemanget hos våra medlemsorganisationer som är grunden för eSam. För att visa på bredden i de frågor som drivs inom eSam och förhoppningsvis inspirera fler att engagera sig lyfte 2017 års julkalender fram medarbetare som i olika roller deltar i det gemensamma arbetet i eSam, en deltagare per medlem.

Det är över hundra personer som ingår i några av eSams ordinarie forum, det vill säga styrgrupp, arbetsgrupp och våra expert- och referensgrupper. Det är därutöver många fler som deltar i olika gemensamma projekt och uppdrag. Åter andra deltar i att arbeta med och förankra eSams frågor på hemmaplan.

Möt medarbetare i julkalendern 2017:

Julkalender 2017

Röster från CSN om nyttan av samverkan i eSam

I filmen berättar olika röster från CSN om sina erfarenheter av samverkan i eSam och vad det betytt för CSN att delta.

Hör generaldirektören Christina Forsberg, verksjuristen Johan Lindeberg och verksamhetsutvecklaren Viktoria Hagelstedt om hur de upplever samverkan och eSams betydelse i sina arbeten.

Filmen är producerad av CSN. Den är 2:35 minuter lång.

54.83.93.85