Om eSam

eSam är ett medlemsdrivet program för samverkan mellan myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om digitaliseringen av det offentliga Sverige.

Programmet bildades efter E-delegationen 2015, som var ett regeringsuppdrag under åren 2009 – 2015. De myndigheter vars generaldirektörer ingick i E-delegationen ville fortsätt sitt goda samarbete även efter att E-delegationen slutfört sitt arbete. Därför startades eSamverkansprogrammet för att på frivillig väg fortsätta att samverka kring digital utveckling. Idag ingår 22 medlemsorganisationer.

Pensionsmyndighetens generaldirektör, Katrin Westling Palm, är ordförande i eSam och Pensionsmyndigheten är också värdmyndighet för eSam.

Här hittar du information om

» Inriktning och mål

» Organisation och forum

» Medlemmar

» Medlemskap

» Kontakt

Vad är nyttan av att samverka?

I filmen berättar CSN om vilken nytta samverkan i eSam kan ge och vad det betytt för CSN att delta. Hör generaldirektören Christina Forsberg, verksjuristen Johan Lindeberg och verksamhetsutvecklaren Viktoria Hagelstedt om hur de upplever samverkan och eSams betydelse för deras arbete. Filmen är producerad av CSN.

54.92.170.142