Är du vår nästa kanslichef?

Nyheten publicerad: 16 jan 2019

Är du personen som vill vara med och bidra till digitaliseringen av offentlig sektor i en nyckelroll inom eSam? Vår kanslichef Ewa Carlsson kommer att gå i pension under våren och vi söker nu hennes efterträdare.

eSam är ett medlemsdrivet program för samverkan mellan 23 myndigheter och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Samarbetet syftar till att underlätta och påskynda digitaliseringen av det offentliga Sverige. Pensionsmyndigheten är värdmyndighet för eSams kansli som idag har fem medarbetare.

Kanslichefens roll är att operativt leda eSams verksamhet. Arbetet innebär att säkerställa att utredningar och projekt initieras och levereras samt att skapa forum för strategiska dialoger. I detta ingår att arbeta tillsammans med de idag 24 medlemsorganisationerna på flera olika nivåer – generaldirektörer, arbetsgrupper, projekt och andra forum.

I uppdraget ingår ansvar för kansliets medarbetare som tillsammans håller ihop och driver arbetet i eSams olika forum. Ansvaret omfattar också att samverka med andra centrala aktörer i digitaliseringsfrågor, till exempel Regeringskansliet och den nya myndigheten DIGG, för att gemensamt driva på digitaliseringen av offentlig förvaltning. Nya uppdrag kan också tillkomma löpande efter behov hos medlemsorganisationerna.

eSams nuvarande kanslichef Ewa Carlsson har lång erfarenhet av att arbeta med digitaliseringsfrågor. Hon arbetade tidigare i motsvarande roll på E-delegationen och var med och bildade eSam 2015.

- Det är dags för någon annan att ta vid nu! Jag brukar säga att jag har världens roligaste jobb, det är så givande att vara omgiven av, och få jobba med, ytterst kompetenta människor, så jag kan varmt rekommendera det, säger eSams nuvarande kanslichef Ewa Carlsson som kommer att gå i pension under våren.

Sista ansökningsdag är den 3 februari.

Läs mer om tjänsten och sök den på Pensionsmyndighetens webbplats:

Är du eSams nästa kanslichef?länk till annan webbplats

100.26.176.182