”Vi behöver göra det tillsammans”

Nyheten publicerad: 28 sep 2018

Hur kan vi möta våra kunders behov tillsammans och göra något bra ihop? Det var utgångspunkten i veckan när det nya nätverket för livshändelse- och behovsdriven utveckling höll en heldagsworkshop om utmaningar inom offentlig sektor. Cirka 45 personer från ett tjugotal olika organisationer deltog.

Livshändelsedriven utveckling innebär att utgå från kundens eller målgruppens behov i en specifik livshändelse. Att skapa tjänster som underlättar för en person som befinner sig i en situation där det behövs kontakter med många olika offentliga aktörer.

Ett exempel på livshändelsedrivna lösningar är Efterlevandeguiden.se som ger vägledning till anhöriga i allt praktiskt som behöver tas omhand när någon dött. Ett annat är Verksamt.se som är en guide för den som vill starta och driva ett företag. Både Efterlevandegiden.se och Verksamt.se har tagits fram i bred samverkan.

Det nya nätverket för livshändelsedriven och värdeskapande utveckling drivs av Bolagsverket och Pensionsmyndigheten inom ramen för eSam. Ambitionen är att bidra till att skapa bättre förutsättningar för att vi tillsammans över organisationsgränser kan ta fram fler bra digitala löningar som underlättar för dem vi är till för  - och som bidrar till att hushålla med resurserna i det offentliga.

- Vår ambition är att gå från ord till handling. Idag har vi arbetat i workshopform med att ringa in utmaningar som vi står inför inom offentlig sektor. Vi måste börja där och vi måste göra det tillsammans, säger Lisa Salmi från Pensionsmyndigheten som är med och driver nätverket.

Workshopledarna Lisa Salmi och Cecilia Leijon från Pensionsmyndigheten och Jenny Edin och Thea Lemon från Bolagsverket bjöd på en kreativ och inspirerande dag där deltagarna fick utgå från FN:s globala mål för hållbar utveckling, en del av agenda 2030.

Och det var många som slöt upp, 45 personer från ett tjugotal olika organisationer. Även Tobias Öhman från Vinnova och Viktoria Hagelstedt från DIGG var inbjudna för att berätta om Policy Lab respektive den nya myndighetens uppdrag.

- Vilket gäng vi blev och vilken kompetens på en och samma plats, säger Jenny Edin från Bolagsverket.

- Jag upplevde en genuin vilja i gruppen att vilja samverka. Det jag framför allt fick med mig var samtalen om hur vi värnar demokrati-aspekter vid till exempel tjänsteutveckling och idén om hur detta nätverk skulle kunna ta fram principer som alltid ska beaktas vid tjänsteutveckling likt uk.govs designprinciper, berättade Elisabeth Toftén, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

- Det var väldigt inspirerande, tyckte Viktoria Hagelstedt från DIGG.

- Det var en fantastiskt bra genomförd workshop och härligt engagerade deltagare. Kraften ska tas tillvara för att underlätta en human digitalisering! säger Johnny Carlberg på eSams kansli.

eSam har en dialog med nätverket om hur deras engagemang och resultat kan tas omhand i eSams arbete.

Kontakt

Vill du veta mer om nätverket, kontakta Thea Lemon, Bolagsverket eller Lisa Salmi på Pensionsmyndigheten.

35.175.191.150