Vägledningen om e-legitimering och e-underskrifter har uppdaterats

Johan Bålman från eSams kansli har lett arbetet med att uppdatera vägledningen.

Nyheten publicerad: 06 jul 2018

Den juridiska vägledningen för införande av e-legitimering och e-underskrifter har uppdaterats vad gäller avsnittet om avtal, roller och civilrättsligt ansvar. Den har också fått nytt innehåll om inloggning med utländska e-legitimationer.

För att lyckas med digitaliseringen i offentlig sektor är det nödvändigt att kunna erbjuda säkra tjänster till medborgare och företag. Här är möjligheten till e-legitimering och e-underskrift är av central betydelse. Att införa dessa funktioner är en komplicerad process ur flera aspekter: juridiska, tekniska och säkerhetsmässiga. Vägledningen ger stöd för införandet ur alla dessa perspektiv.

- Det är viktigt att offentlig sektor har tillgång till aktuell information om hur systemet fungerar och vilka parter som är involverade. Därför har vi arbetat under våren med att uppdatera vägledningen, säger Johan Bålman som leder eSams juridiska expertgrupp.

Nytt innehåll

Genom uppdateringen i juni 2018 i  i samarbete med E-legitimationsnämnden har kapitel 7 fått ett delvis nytt innehåll. Bakgrunden till uppdateringen är främst att nya valfrihetssystem har införts, anpassade till utvecklingen inom området. Den beskrivning som fanns i den första versionen av vägledningen i kapitel 7 om avtal, roller och civilrättsligt ansvar är därför inte längre aktuell. Det uppdaterade kapitlet har också getts ett mer konkret innehåll när det gäller inloggning med utländska e-legitimationer.

Den första versionen togs fram 2017 i samarbete mellan eSam, e-legitimationsnämnden och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Även banksidan med bl.a. Finansiell ID-teknik BID AB bidrog i arbetet.

Ta del av den uppdaterade vägledningen och läs mer:

Juridisk vägledning för införande av e-legitimering och e-underskrifter 1.1

34.204.169.76