Åtgärder mot att användare vilseleds att logga in någon annan med sitt e-leg

Nyheten publicerad: 04 jul 2018

Att logga in någon annan med sin e-legitimation är straffbart både för innehavaren av e-legitimationen och den som använder den. eSams juridiska expertgrupp har tagit fram rekommendationer för hur myndigheter bör informera om detta i anslutning till myndighetens e-tjänster.

Att logga in någon annan med sin e-legitimation är olagligt. Det blir dock allt vanligare att personer och företag erbjuder sig att ”hjälpa” privatpersoner att hämta information om personen. De uppmanar då privatpersonen att logga in med sin e-legitimation och släppa in dem så att de kan komma åt uppgifter om personen. På detta sätt vilseleds användare att logga in någon annan med sin e-legitimation, något som är straffbart både för innehavarne av e-legitimationen och den som använder den.

- En myndighet behöver stoppa detta om det sker i myndighetens e-tjänster eftersom det är straffbelagt enligt 15 kap. 12 § brottsbalken som missbruk av urkund. Det kan också strida mot dataskyddsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen, registerlagar eller författningar på informationssäkerhetsområdet, säger Johan Bålman som leder eSams juridiska expertgrupp.

I en ny promemoria ger eSams juridiska expertgrupp en beskrivning av problematiken, sin juridiska bedömning och rekommendation till åtgärder riktade mot privatpersoner.

"Du får inte släppa inte in någon annan"

Myndigheter rekommenderas att publicera texten ”Du får inte släppa in någon annan” i anslutning till inloggningen till sina e-tjänster och att länka till information riktad till privatpersoner på www e-legitimation.se:

Släpp aldrig in någon annan person eller företag med ditt e-leglänk till annan webbplats

På www.e-legitimation.se finns information om vad man ska tänka på för att skydda sin e-legitimation.

Läs promomorian med rekommendationer från eSams juridiska expertgrupp

Ta del av promemorian:

Åtgärder mot att användare vilseleds att logga in någon annan med sin e-legitimation

34.204.169.76