Myndigheter delar erfarenheter från införandet av GDPR

Lisa Johansson, Evelin Palmér och Henrik Wallman från Pensionsmyndigheten.

Nyheten publicerad: 08 jun 2018

GDPR-nätverket har haft sin första träff efter det att EU:s dataskyddsförordning, GDPR, började tillämpas den 25 maj. Några av eSams medlemsmyndigheter delade med sig av sina erfarenheter från implementeringen av förordningen i sina verksamheter.

Ingen lär väl ha undgått att GDPR, EU:s dataskyddsförordning, nu har börjat tillämpas. Sedan cirka två år har myndigheter förberett införandet av GDPR i sina organisationer. I mars 2016 startade ett nätverk inom ramen för eSam kring GDPR. Pensionsmyndighetens juridikavdelning leder nätverket, som är öppet även för organisationer utanför eSam.

Vid nätverksträffen den 4 juni hos Pensionsmyndigheten diskuterades hur införandet gått och några organisationer delade med sig av sina erfarenheter. Ett femtiotal personer deltog från cirka 30 organisationer.

- Det var inspirerande att höra hur andra arbetat och jag slogs av det enorma engagemanget och det stora arbete som lagts ner, säger Lisa Johansson som är kontaktperson för nätverket och ingår i det team som arbetar med dataskyddsfrågor på Pensionsmyndigheten.

Bolagsverket, Lantmäteriet och Skatteverket presenterade sitt arbete med att införa GDPR i den egna verksamheten.

- Alla dessa tre hade bildat projekt och arbetat systematiskt med frågorna. De delade med sig av både stort och smått, både framgångsfaktorer och utmaningar, berättar Lisa Johansson.

En framgångsfaktor som alla tre organisationer lyfte fram var att inte bara arbeta på en strategisk nivå utan att även utbilda medarbetarna.

- Även om det är myndigheten som är personuppgiftsansvarig så är det ju medarbetarna som utför den faktiska behandlingen av personuppgifter, säger Henrik Wallman från Pensionsmyndighetens dataskyddsteam.

Det fanns också utrymme för diskussion om gemensamma utmaningar, som till exempel hanteringen av registerutdrag. Deltagarna konstaterade att arbetet med GDPR nu går in i en ny fas där det handlar om att fortsätta förvalta och driva dataskyddsfrågor i våra olika verksamheter.

- Vi ser att vi även framöver har behov av att ha ett gemensamt forum för att diskutera dataskyddsfrågor och bevaka och tolka rättsutvecklingen tillsammans. Vi återkommer efter sommaren om hur vi ska driva nätverket vidare, säger Evelin Palmér från Pensionsmyndighetens dataskyddsteam.

Läs mer

Läs mer om GDPR-nätverket inom eSam:

Nätverket för EU:s dataskyddsförordning, GDPR

Läs mer om GDPR hos Datainspektionen:

Datainspektionenlänk till annan webbplats

 

 

 

3.81.73.233