Första version av webbplats om e-legitimation för privatpersoner

Nyheten publicerad: 30 maj 2018

Nu är den första versionen av webbplatsen om e-legitimation och e-underskrifter för privatpersoner sjösatt. Med betaversionen öppnar E-legitimationsnämnden för synpunkter och återkoppling och målet är att ha en 1.0 version klar till slutet av juni.

Webbplatsen bygger på faktabaserad information om vilka e-legitimationer som finns, hur man skaffar en e-legitimation och hur man använder den på ett säkert sätt. Tanken är att samla aktuell information om e-legitimation och e-underskrift på en digital plats. Myndigheter och kommuner kan enkelt söka fakta och hänvisa hit och behöver på så sätt inte underhålla egna webbsidor i ämnet.

Bakgrunden är ett regeringsuppdrag till E-legitimationsnämnden att i samverkan med eSam bland annat "ta fram åtgärder för att stödja, förbättra och samordna information om e-legitimering och e-underskrift som riktas till användare.".

Till webbplatsen:

E-legitimation.selänk till annan webbplats

 

34.204.169.76