Utredning föreslår 27 nya servicekontor

Nyheten publicerad: 29 maj 2018

Slutbetänkandet i utredningen "Statliga servicekontor – mer service på fler platser" har överlämnats till civilminister Ardalan Shekarabi. I betänkandet föreslås 27 nya servicekontor och att kontoren även ska tillhandahålla service från Arbetsförmedlingen.

Kontoren ska, utöver service från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket, även ge service från Arbetsförmedlingen. Det föreslås i det betänkande som den särskilde utredaren Mats Sjöstrand har överlämnat till civilminister Ardalan Shekarabi.

- Digitalisering är både viktig och nödvändig, men statliga myndigheter ska finnas tillgängliga för alla och det kan de göra genom lokal service, säger utredaren och före detta generaldirektören Mats Sjöstrand.

Från och med den 1 januari 2019 ska Statens servicecenter ansvara för en samlad serviceorganisation för statlig lokal service. Inför inrättandet av den nya organisationen har den särskilde utredaren Mats Sjöstrand haft i uppdrag att utreda hur serviceorganisationens verksamhet ska utformas och fungera och vilka nya orter man bör finnas på.

Läs mer på regeringens webbplats och ta del av betänkandet:

Utredning föreslår 27 nya servicekontor runt om i landetlänk till annan webbplats

34.204.169.76