Intervju med Katrin Westling Palm om eSam och den nya myndigheten

Nyheten publicerad: 03 apr 2018

Vad vet vi idag om hur den nya myndigheten för digital förvaltning kommer att påverka eSams verksamhet? Hör en intervju med eSams ordförande Katrin Westling Palm om hur eSams styrgrupp tänker kring den nya myndigheten och eSams verksamhet det kommande året.

Det är ungefär fem månader kvar till dess att den nya myndigheten för digital förvaltning ska finnas på plats. När eSams styrgrupp träffades den 21 mars diskuterades hur den nya myndigeten kan komma att påverka eSams verksamhet.

Styrgruppen kom sammanfattningsvis fram till att verksamheten fortsätter som planerat under våren och att eSam ska ta fram en inriktning och en verksamhetsplanering även för kommande verksamhetsår (som löper från juli 2018 - juni 2019) för att inte tappa fart.

eSam kommer samtidigt ha en beredskap för att verksamheten kan komma att påverkas, det vill säga att myndigheten kan komma att ta över vissa uppgifter som idag utförs av eSam - men det sker troligen inte förrän under 2019.

eSam fortsätter den nära dialogen med organisationskommittén för den nya myndigheten och med den nya myndighetsledningen när den finns på plats.

Hör mer i intervjun med eSams ordförande Katrin Westling Palm som är generaldirektör för Skatteverket.

Filmen är cirka 3 minuter.

3.81.73.233