Idéverkstad för uppstart av nätverk om livshändelsedriven utveckling

Nyheten publicerad: 26 mar 2018

Representanter för drygt 20 myndigheter träffades den 14 mars för att forma ett nätverk om livshändelse- och  behovsdriven utveckling. Förväntningar, syfte och koncept för nätverket diskuterades – med kundernas behov i fokus.

Att livshändelsedriven utveckling med kunden i fokus är viktigt manifesterades genom att de två initiativtagande myndigheternas generaldirektörer inledde dagen. Maria Rydbeck från Pensionsmyndigheten var på plats, och Annika Stenberg från Bolagsverket fanns med genom en förinspelad video.

Pia Rydqvist och Lisa Salmi från Pensionsmyndigheten ledde dagens workshop tillsammans med Thea Lemon och Jenny Edin från Bolagsverket. Via visualiseringsexperten Anna Hedmans penna växte en visuell bild fram som speglade teman och diskussioner.

Visualiseringsexpterten Anna Hedman tillsammans med Lisa Salmi från Pensionsmyndigheten som var en av workshopledarna.

Är ni nöjda med dagen?

- Ja, det var glädjande att det var ett sådan stort intresse och engagemang under dagen. Idén och behovet av att bilda nätverket växte fram under det öppna forum vi hade om kundiskter i maj 2017. Det känns fantastiskt att vi tagit det första steget för att gå från ord till handling, säger Pia Rydqvist.

Vad är nästa steg?

- Pensionsmyndigheten och Bolagsverket arbetar nu med paketeringen av alla de goda idéer och förslag som kom fram under dagen.  Vi hoppas kunna återkomma inom en snar framtid med resultatet och formatet för det nya nätverket.

Nätverket kommer att vara öppet även för andra offentliga organisationer än eSams medlemmar.

En visuell dokumentation från uppstartsmötet.

Ta del av övrig dokumentation från dagen:

Sammanställning från den 14 marsPDF

34.229.151.87