Fortsatt dialog om hur eSam påverkas av nya myndigheten

Nyheten publicerad: 06 mar 2018

eSams kansli har löpande dialog med organisationskommittén för den nya myndigheten för digitalisering av offentlig sektor om hur eSam påverkas. Styrgruppens inställning hittills är att samarbetet inom eSam ska fortsätta, även om vissa uppgifter tas över av den nya myndigheten på sikt.

Ewa Carlsson.

Det faktum att det bildas en ny myndighet för digitalisering av offentlig sektor från den 1 september kommer troligen att få konsekvenser för eSam, men det är för tidigt att säga hur och när. Det är troligt att vissa uppgifter kommer att tas över av den nya myndigheten på sikt, samtidigt fortsätter samarbetet inom eSam.

- Vår bedömning är att det kommer att ta tid att bygga upp den nya myndighetens förmågor. Därför fortsätter samarbetet och arbetet inom eSam med full kraft samtidigt som vi deltar i den nya myndighetens framväxt och är beredda att släppa frågor som den nya myndigheten tar över ansvaret för. Vi är mitt uppe i planeringen för nästa verksamhetsår som löper från juli 2018 till juni 2019. Vi vill inte tappa fart eller riskera att något ramlar mellan stolarna, säger Ewa Carlsson, chef för eSams kansli.

eSams kansli för dialog med organisationskommittén som har i uppgift att inrätta den nya myndigheten om vilka frågor eller uppgifter som det kan bli aktuellt att eSam ska lämna över och när.

Inriktningen för eSam har sedan starten varit att på frivillig väg driva på samverkan kring digitalisering i offentlig sektor inom de områden som ingen annan aktör driver.

- Vi ska självklart lämna över vissa av de uppgifter vi utför idag när vi är överens med den nya myndigheten att den har förmåga att ta över och driva frågorna, vi ska inte dubbelarbeta. Det kan handla om att sluta göra vissa saker som vi gör idag och det kan handla om att lämna över ansvaret för vissa vägledningar eller produkter som tagits fram inom eSam inom de områden som myndigheten tar över, säger Ewa Carlsson, chef för eSams kansli.

Ewa Carlsson har löpande avstämningar med organisationskommittén. Än finns ingen konkret plan, det kommer att klarna under våren.

Några hållpunkter fram till sommaren

  • eSams kansli har löpande avstämningar med organisationskommittén
    När eSams styrgrupp träffas den 21 mars kommer de att påbörja diskussionen om vilka uppgifter som troligen berörs samt i vilken riktning man vill driva eSam vidare.
  • Senast den 1 april ska organisationskommittén lämna förslag till instruktion och regleringsbrev för myndigheten, nödvändiga författningsändringar och förslag till kompetensprofil för ledamöter i det rådgivande organet som ska inrättas.
  • Den 27 juni beslutar eSams styrgrupp om verksamhetsinriktningen för eSam för juli 2018 – juni 2019

Frågor och svar

Ta del av frågor och svar om den förändringen som eSam är inne i. De kommer att uppdateras löpande.

Frågor och svarPDF

Organisationskommitténs arbete

Läs mer om arbetet i organisationskommittén för den nya myndigheten:

Utredningen om inrättande av en myndighet för digitalisering av den offentliga sektornlänk till annan webbplats

54.83.93.85