Välbesökt dag om öppna data

Nyheten publicerad: 19 feb 2018

Femtio personer från olika myndigheter deltog i det öppna forum om öppna data som eSam ordnade tillsammans med Riksarkivet den 14 februari. Syftet var att ge stöd i hur  myndigheter enkelt kan komma igång och publicera öppna data.

-Flera myndigheter har på senare tid utsett en ansvarig för öppna data och nu vill många komma igång och lära sig hur man gör och hur man börjar enkelt.  Vi ser att intresset är stort vilket är jätteroligt, säger Sanja Halling, projektledare på Riksakivet som höll i dagen.

Riksarkivet har i uppdrag från regeringen att främja myndigheters arbete med öppna data. Målsättningen är att mer öppna data ska produceras av Sveriges myndigheter och visas upp i den Svenska nationella portalen för öppna data, oppnadata.se.

Sanja gav en introduktion till öppna data och berättade kort om sitt uppdrag för att främja myndigheters arbete med öppna data. Hon visade också den steg-för-steg-guide som Riksarkivet tagit fram.

Värdet av öppna data uppstår när den används

Sanja betonade att värdet av datan uppstår när den används. Viktor Lindbäck från OnSpotStory AB deltog för att berätta om Platsminnen som är ett exempel på hur öppna data kommit till använding. Platsminnen innehåller en öppen bildbank med över 5 miljoner kulturarvsbilder från museer och arkiv och används i demensvården som stöd för goda samtal och minnen.

På eftermiddagen hölls en workshop där deltagarna bland annat fick diskutera hur de ska komma igång att jobba med öppna data på sin egen myndighet, vilken data de skulle kunna tänka sig att börja med och hur man beskriver den samt vilket ytterligare stöd de skulle behöva.

Frågor som diskuterades var hur myndigheter bäst organiserar sitt arbete med öppna data, till exempel hur man undviker personberoende, och hur man kan dela erfarenheter och lära av varandra.

Läs mer på sajten Öppna data och PSI (oppnadata.se) som förvaltas av Riksarkivet:

Bloggenlänk till annan webbplats

Steg för steg-guidelänk till annan webbplats

54.83.93.85