eSam ger rekommendationer för att hantera identitetsbegrepp

Nyheten publicerad: 07 feb 2018

Allt fler får idag personnummer som inte är deras födelsedatum - personnumren räcker inte längre. eSams expertgrupp för arkitektur har därför tagit fram rekommendationer för hur myndigheter bör ta hänsyn till detta i utvecklingen av sina verksamhetssystem.

Det finns inte längre ett lagkrav på att personnummer och födelsedatum ska överensstämma. Det innebär att numret inte längre går att likställa med födelsedatum (år, månad och dag) vilket får konsekvenser för offentliga aktörers verksamhetssystem.

- Vi har tillsammans med Skatteverkets folkbokföringsenhet tagit fram rekommendationer för hur offentliga aktörer bör ta hänsyn till detta i utvecklingen av sina verksamhetssystem, säger Mikael Österlund från eSams kansli som leder expertgruppen för arkitektur.

För att undvika de problem som kan uppstå när man bygger en logik som baseras på person- och samordningsnummer är det flera saker man bör tänka på i anpassningen av befintliga eller uppbyggnaden av nya verksamhetssystem.

- En rekommendation är till exempel att offentliga organisationer bör undvika att utläsa födelsedatum från personnumret i sina verksamhetssystem, säger Mikael Skyman från Skatteverket som ingår expertgruppen och som deltagit i att ta fram rekommendationerna.

Ta del av eSams rekommendationer:

Rekommendation kring hantering av identitetsbegrepp för fysiskt person i verksamhetssystem

54.83.93.85