Dialog med eSam om nya myndigheten

Nyheten publicerad: 26 jan 2018

Dialogen är igång mellan eSam och organisationskommittén för den nya myndigheten för digitalisering av offentlig sektor. I veckan träffade eSams styrgrupp kommittén för ett första samtal om fortsatta samarbetsformer.

Sedan starten vid årsskiftet har organisationskommittén för den nya myndigheten rivstartat sitt arbete – den ska finnas på plats den 1 september i år. När kommittén i veckan träffade eSams styrgrupp presenterade Bengt Kjellson, kommitténs ordförande, arbetet hittills och sina tankar om hur det fortsatta arbetet ska läggas upp.

­­­– Det är jätteviktigt framöver med en bra dialog och ett nära samarbete med eSam. Samarbete och samverkan kommer att vara viktigt för den nya myndigheten, och att hitta former för detta som inte innebär dubbelarbete. Det handlar om förtroende och där finns det mycket att lära av e-Sams sätt att arbeta, säger Bengt Kjellson.

eSams ordförande Katrin Westling Palm håller med.

– Tills vidare ser vi till att fortsätta med full fart enligt vår planering, men vi vill undvika all form av dubbelarbete i framtiden. Därför måste vi kontinuerligt anpassa det vi gör utifrån de förmågor som den nya myndigheten bygger upp, säger Katrin Westling Palm, ordförande i eSam.

Ewa Carlsson, chef för eSams kansli, och Bengt Kjellson och hans medarbetare kommer att träffas regelbundet under våren för att säkra ett gott samarbete kring den nya myndigheten.

Fortsatta samarbetsformer

Under våren kommer en mindre grupp ur styrgruppen och eSams kansli, under Ewa Carlssons ledning, att ha regelbunden kontakt och regelbundna möten med organisationskommittén.

Nästa gång styrgruppen träffas, den 21 mars, ska ett mer konkret arbete göras kring hur eSams verksamhet påverkas på sikt av att den nya myndigheten kommer till stånd.

– Det är också viktigt att vi tillsammans med organisationskommittén börjar fundera på samarbetsformer och hur vi får med de myndigheter och andra organisationer som anmält att de vill vara med i eSam, det är en stor och spännande utmaning, säger Katrin Westling Palm.

Om organisationskommittén

Organisationskommittén har regeringens uppdrag att förbereda och bilda den nya myndigheten för digitalisering av den offentliga sektor som ska finnas på plats i Sundsvall den 1 september 2018. Kommittén startade sitt arbete efter årsskiftet och ska slutredovisa arbetet senast den 31 augusti 2018.

Den nya myndigheten ska ha i uppgift att utveckla, samordna och stödja digitaliseringen av statliga myndigheter och förvaltningen i kommuner och landsting, med undantag för försvarsmyndigheterna.

Bengt Kjellson leder arbetet kommittén i rollen som utredare. Till sin hjälp har han ett sekretariat som består av Sofie Arvidsson, Karina Aldén, Eva Sartorius och Mocki Hägg.

Läs mer om organisationskommittén:

Fi 2017:09 Utredningen om inrättande av en myndighet för digitalisering av den offentliga sektornlänk till annan webbplats

Läs tidigare artikel om den nya myndigheten:

Ny myndighet för digitalisering lokaliseras till Sundsvall

34.228.55.57