Var med och forma nya nätverket för livshändelsedriven utveckling

Nyheten publicerad: 16 jan 2018

Pensionsmyndigheten och Bolagsverket har tagit initiativ till att driva ett nytt myndighetsnätverk inom ramen för eSam om livshändelsedriven utveckling. Välkommen till ett första möte den 14 mars för att etablera syfte och ambition med nätverket.

Målet med nätverket är att öka vår gemensamma förmåga att möta våra kunders behov och skapa värde i service och våra tjänster.

Med utgångspunkt i användarens behov är syftet att erbjuda en arena för:

  • Erfarenhetsutbyte kring insikter, metoder, utvecklingsarbeten
  • Möjlighet att enas om gemensamma standarder och principer
  • Utifrån insikter gå till handling, gärna i samverkan
  • Stärka kopplingen till målen med digitaliseringen

Vid det första mötet den 14 mars är tanken att fördjupa och konkretisera nätverkets syfte och ambition. Mötet riktar sig främst till tjänstedesigners, verksamhetsutvecklare, strateger och närliggande roller hos eSams medlemsorganisationer, men även andra i offentlig förvaltning som är intresserade av att delta i ett nätverk kring livhändelsedriven utveckling är varmt välkomna.

Läs mer om dagen:

Inbjudan till möte om nya nätverket för livshändelseriven utvecklingPDF

34.228.55.57