Migrationsverket arbetar långsiktigt med livshändelser

Nyheten publicerad: 15 dec 2017

Migrationsverket arbetar livshändelsebaserat med behovsdriven utveckling. Arbetet med projektet Ny i Sverige i samverkan med andra myndigheter inom ramen för eSam är ett exempel. Läs mer om arbetet och framgångsfaktorer i den tredje artikeln i en serie om behovsdriven utveckling från Ekonomistyrningeverket.

I kommande artiklar ger ESV fler exempel på myndigheter som har arbetat med behovsdriven utveckling.

Läs artikeln om Migrationsverkets arbete på Ekonomistyrningsverkets webbplats:

Migrationsverket arbetar långsiktigt med livshändelser och fokuserar på målgruppens perspektivlänk till annan webbplats

Läs tidigare artiklar:

Utgå från målgruppens behov vid digitala samverkansprojektlänk till annan webbplats

Från behovsdriven utveckling till nyttorealisering – en översiktlänk till annan webbplats

Läs mer

Ta del av eSams vägledning om behovsriven utveckling:

eSams vägledning Behovsdriven utveckling

 

34.228.55.57