Inbjudan till öppet forum om öppna data

Nyheten publicerad: 15 dec 2017

Riksarkivet och eSam bjuder in till öppet forum den 14 februari 2018 om hur du och din myndighet eller kommun bäst jobbar med öppna data. Du som ansvar för, jobbar med eller vill börja jobba med öppna data får under en heldag chansen att lära mer och ställa alla dina frågor.  FULLBOKAT per den 19 januari.

Dagen arrangeras av eSam i samarbete med Riksarkivet, som har i uppdrag från regeringen att ge stöd till myndigheter i arbetet med att ta fram och publicera öppna data.

Att arbeta med öppna data ingår i högsta grad i myndigheters och kommuners arbete med digital utveckling. Offentlig sektor ska vara en självklar del av det datadrivna samhället och producerar dagligen stora mängder data. Det handlar om data från alla sektorer i samhället, till exempel geografi, meterologi, ekonomi, trafik, turism, skog, lantbruk och vetenskap.

Öppna data är information från offentliga organisationer som finns tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända och distribuera utan andra förbehåll än källangivelse.

Läs mer om dagen (obs. fullbokat!):

Inbjudan till öppet forum om öppna dataPDF

34.228.55.57