Inbjudan till workshop om hackathons för livshändelser

Nyheten publicerad: 07 dec 2017

I samarbete med Vinnova ordnar eSam en workshop den 13 decmber om  hur vi inom offentlig sektor kan använda hackathons som ett instrument för innovation i samverkansprojekt och i livshändelsedriven utveckling.

Välkommen att lära dig mer om hur vi inom offentlig sektor kan använda hackathons som ett instrument för innovation i samverkansprojekt och i livshändelsedriven utveckling.

Vinnova och eSam vill ge dig som är anställd på myndighet och SKL en bild av hur hackathons kan nyttjas som ett instrument för innovation i samverkansprojekt och i livshändelsedriven utveckling.

Efter en introduktion till hackathons går vi vidare mot att skapa konceptförslag för hackathons. Vi workshoppar kring idéer för hackathons, utgångspunkten är livshändelsen Ny i Sverige. Varje deltagare ska gå från workshoppen med en bättre förståelse för hur hackathons kan användas för nya lösningar på invånarnas behov.

Läs mer om dagen och hur du anmäler dig:

Inbjudan till workshop om hackathonsPDF

34.228.55.57