Ny myndighet för digitalisering lokaliseras till Sundsvall

Nyheten publicerad: 06 dec 2017

Den nya myndigheten för digitalisering av offentlig sektor lokaliseras till Sundsvall. Bengt Kjellson, nuvarande generaldirektör för Lantmäteriet, blir ordförande i organisationskommittén som ska etablera den nya myndigheten.

Foto: Katinka Igelberg

Under tisdagen presenterade regeringen vid sitt besök i Västernorrland att den nya myndigheten för digitalisering av offentlig sektor lokaliseras till Sundsvall.

I samband med konferensen Digigov blev det under onsdagen officiellt att Bengt Kjellson som idag är generaldirektör för Lantmäteriet, en av eSams medlemmar, blir ordförande för organisationskommittén som ska förbereda och genomföra bildandet av den nya myndigheten.

Myndigheten ska arbeta med att utveckla, samordna och stödja digitaliseringen av statliga myndigheter, kommuner och landsting. Den ska finnas på plats den 1 september 2018 och kommer ha ungefär 50-60 anställda de första åren.

Ta del av direktivet:

Kommittédirektiv: Inrättande av en myndighet för digtalisering av den offentilga sektornlänk till annan webbplats

Läs pressmeddelanden på regeringens webbplats:

Ny myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn till Sundsvalllänk till annan webbplats

Fler statliga jobb och bättre service i Västernorrland
länk till annan webbplats

 

54.83.93.85