Rättsligt uttalande om eget utrymme

Nyheten publicerad: 28 nov 2017

eSams juridiska expertgrupp har gjort ett rättsligt uttalande om eget utrymme med anledning av regeringens uttalanden i två propositioner med förslag till lagändringar. Eget utrymme är centralt för att kunna skapa säkra e-tjänster.

Johan Bålman, eSam.

Bakgrunden är  två propositioner, en om ny förvaltningslag och en om utökat sekretesskydd, där regeringen föreslår lagändringar. Dessa handlar om bland annat vilket skydd mot insyn från utomstående som en myndighet kan erbjuda genom eget utrymme.

-  Eget utrymme är centralt för att tekniskt och juridiskt utforma och beskriva e-tjänster och bastjänster så att de kan införas på ett lagligt och tekniskt korrekt sätt. eSam välkomnar lagändringarna, säger Johan Bålman, ordförande i rättsliga expertgruppen.

Begreppet eget utrymme lanserades av den tidigare E-delegationen och utgör sedan dess grund för eSams rekommendationer i vägledningar och uttalanden.

I ett rättsligt uttalande beskriver eSams rättsliga expertgrupp sin tolkning av de föreslagna lagändringarna och i en promemoria redovisar expertgruppen de resonemang som legat till grund för uttalandet.

Läs det rättsliga uttalandet och promemorian:

Eget utrymme

Läs också expertgruppens tidigare uttalande och promemoria om inkommandetidpunkt:

Inkommandetidpunkt

54.83.93.85