Civilministern i dialog med eSams styrgrupp

Civilminster Ardalan Shekarabi i dialog med eSams styrgrupp.

Nyheten publicerad: 27 nov 2017

Hur kan eSam stötta uppbyggnaden av den nya myndigheten för digitalisering av offentlig sektor? Hur ska processen och samarbetet se ut? Och hur påverkas eSam på sikt? Det var några av frågorna som diskuterades i veckan när civilminister Ardalan Shekarabi besökte eSams styrgrupp.

I veckan besökte civilminister Ardalan Shekarabi eSams styrgrupp för en dialog om regeringens satsningar inom digitaliseringsområdet och den nya  myndigheten för digitalisering av offentlig sektor som ska etableras under 2018. Frågor som diskuterades var det fortsatta samarbetet med eSam om uppbyggnaden av den nya myndigheten.

- eSam har en viktig roll i digitaliseringen av det offentliga, jag tror att eSam kommer att få mer att göra, inte mindre, när myndigheten är på plats, sa Ardalan Shekarabi.

- Vi välkomnar den nya myndigheten och vill bidra på bästa sätt, sa eSams ordförande Katrin Westling Palm.

Christina Henryson, chef Enheten för digital förvaltning på Finansdepartementet, som också deltog vid mötet, beskrev dagens styrgruppsmöte som startskottet för ett mer strukturerat samarbete framöver mellan eSam och Regeringskansliet och den organisationskommitté som ska inrättas inom kort för att planera för den nya myndigheten . En mindre grupp ur styrgruppen kommer att fungera som löpande stöd till eSams kansli i den fortsatta dialogen och samarbetet.

Läs tidigare artikel:

Regeringen vill inrätta en digitaliseringsmyndighet

54.83.93.85