Hur klarar vi att ta emot utländska e-legitimationer?

Nyheten publicerad: 23 nov 2017

E-legitimationsnämnden webbsänder  ett informationsmöte om eIDAS-förordningen idag klockan 12 - cirka 16. Om mindre än ett år ska alla Sveriges myndigheter, kommuner, landsting och regioner erkänna utländska e-legitimationer i sina offentliga e-tjänster. Redan nu ska det offentliga acceptera elektroniska underskrifter.

Offentlig sektor måste redan nu acceptera elektroniska underskrifter enligt EU-förordningen eIDAS (910/2014) som trädde ikraft den 1 juli 2016. Enligt samma förordning ska alla Sveriges myndigheter, kommuner, landsting och regioner erkänna utländska e-legitimationer i sina offentliga e-tjänster från den 29 september 2018.

I veckan ordnar E-legitimationsnämnden två fullbokade informationsmöten om eIDas, den 22 och den 23 november. Dagens möte webbsänds.

Följ webbsändningen här den 23 november 12.00 - ca 16.00 länk till annan webbplats

Johan Bålman, jurist från eSam deltar för att berätta om hur elektronisk legitimering och underskrift fungerar och vad statliga myndigheter, kommuner och landsting bör tänka på vid anslutning.

Presentationer och en kortare video kommer att finnas i efterhand på E-legitimationsnämndens webbplats.

E-legitimationsnämndenlänk till annan webbplats

54.196.26.1