Rättsligt uttalande om inkommandetidpunkt

Nyheten publicerad: 08 nov 2017

eSams juridiska expertgrupp har gjort ett rättsligt uttalande om en handlings inkommandetidpunkt. I en promemoria beskrivs tankarna bakom det rättsliga uttalandet. Bakgrunden är regeringens uttalanden i propositionen till en ny förvaltningslag.

I proposition (2016/17:180) till en ny förvaltningslag finns förslag om  lagändringar som handlar om bland annat när en elektronisk handling ska anses ha kommit in till en myndighet. eSams juridiska expertgrupp har nu gjort ett rättsligt uttalande om en handlings inkommandetidpunkt. I en promemoria redogör expertgruppen för de resonemang som ligger till grund för uttalandet.

Rättsligt uttalande om inkommandetidpunkt och promemoria om inkommandetidpunkt

Nyligen tog den juridiska expertgruppen även fram en promemoria om eget utrymme. Expertgruppen förbereder för ett rättsligt uttalande om eget utrymme som publiceras inom kort.

Promemoria om eget utrymme

Bakgrund

I regeringens proposition om ny förvaltningslag (2016/17:180) gör regeringen uttalanden om när en elektronisk handling ska anses inkommen enligt förvaltningslagen.

- När en elektronisk handling är att anse som inkommen enligt förvaltningslagen är centralt för att tekniskt och juridiskt beskriva och utforma e-tjänster och bastjänster, säger Johan Bålman som leder eSams juridiska expertgrupp.

54.196.26.1