Film: Intensiv höst för livshändelsen Ny i Sverige

Nyheten publicerad: 07 nov 2017

Hör några röster om erfarenheterna från ett så kallat innovathon som ordnades nyligen i arbetet med livshändelsen Ny i Sverige. I höst går arbetet in i en ny fas där bland annat en gemensam förstudie ska undersöka hur myndigheterna gemensamt kan möta informationsbehovet hos de personer som är nya i Sverige. 

Se filmen med verksamhetsutvecklarna Linda Jansson och Eva Rummel från CSN som berättar om det pågående arbetet med livshändelsen Ny i Sverige. Båda deltog nyligen i ett så kallat innovathon tillsammans med en gruppering från övriga myndigheter som är engagerade i arbetet med livshändelsen Ny i Sverige inom eSam.

Filmen är inspelad av CSN och är 1:41 minuter lång.

Se filmenlänk till annan webbplats

Innovathons för att generera idéer och förslag till förstudien

Migrationsverket, som är färdledande myndighet, har rekryterat en uppdragsledare som under hösten tillsammans med arbetsgruppen för livshändelsen ska arbeta med att ta fram förstudien. Under hösten genomför arbetsgruppen tillsammans med områdesspecialister två ”innovathons” (innovationsmarathon). Det innebär flerdagarsmöten med intensivt arbete som ska generera idéer och förslag, vilka i sin tur ska förfinas och ligga som grund till förstudien.

- Idag startar innovation 2 och där kommer vi att prata om de tre förslag som finns och vad som är görligt och i vilken takt. Vi har spänt bågen högt på lång sikt och vill där jobba med AI, artificiell intelligens, ut mot kund i framtiden. Många använder AI internt mot sina system medan vi vill göra hela ansökningsförfarandet med AI, säger Ann-Catrin NyBerg, ansvarig för livshändelsen på Migrationsverket.

Förstudien ska vara klar i mitten av december 2017 och förhoppningen är att den ska leda till ett myndighetsgemensamt projekt. 

Fakta om livshändelsen Ny i Sverige

Livshändelsens målsättning är att Migrationsverket tillsammans med de andra myndigheterna ska kunna ge sökande och nyanlända bättre service, snabbare etablering och minskat antal myndighetskontakter. Att ansvara för livshändelsen är ett långsiktigt och strategiskt åtagande som kommer involvera myndigheterna de kommande åren.

Livshändelsearbetet leds av Migrationsverket som färdledande myndighet inom ramen för e-Sam. Idag finns drygt 20 olika livshändelser som drivs i samverkan inom e-Sam.

De myndigheter som deltar i livshändelsen Ny i Sverige är:

  • Arbetsförmedlingen
  • CSN
  • Försäkringskassan
  • Migrationsverket
  • Pensionsmyndigheten
  • Skatteverket
  • SKL (Sveriges kommuner och landsting)
  • Tillväxtverket
  • Länsstyrelserna
54.196.26.1