Regeringsuppdrag att verka för ökad och breddad användning av e-legitimationer

Nyheten publicerad: 27 okt 2017

E-legitimationsnämnden har fått i uppdrag av regeringen att verka för att öka och bredda användningen av elektronisk identifiering i offentlig sektors digitala tjänster. Uppdraget ska utföras i samarbete med eSam.

E-legitimationer är en grundläggande förutsättning för digitalisering. Den offentliga sektorn är beroende av att det finns e-legitimationer som är enkla och säkra. Regeringen vill att fler använder e-legitimationer och att alla lösningar som kvalitetsgranskats och godkänts av E-legitimationsnämnden erbjuds som inloggning i offentlig sektors digitala tjänster.

E-legitimationsnämnden har därför fått regeringen uppdrag att ta fram åtgärder för att stödja, förbättra och samordna information om e-legitimering och e-underskrift som riktas till användare.

Uppdraget ska utföras i samarbete med eSamverkansprogrammet, eSam, och ska redovisas senast den 30 juni 2018.

Läs mer på regeringens webbplats:

Ökad och breddad användning av e-legitimationerlänk till annan webbplats

54.196.26.1